Výška príspevku:

Príspevok na schodolez

Príspevok na schodolez je možné získať vďaka kompenzačnému zákonu od úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Po bezplatnom odskúšaní schodolezu u vás doma od nás dostanete podklady s ktorými sa môžete obrátiť na kompenzačné oddelenie úradu práce po vašom okrese.

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP. Výplata príspevku Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Žiadosť na priznanie príspevku na schodolez

Žiadosť na priznanie príspevku na schodolez a ostatné dokumenty, ktoré je potrebné priložiť  sú označené pečiatkou konkrétneho úradu.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie do 60 dní. Po priznaní, príspevok na schodolez posielajú na váš účet. Maximálna výška príspevku ju 95%

 

Tento záznam bol publikovaný v . Uložiť odkaz do záložiek.

Comment on this FAQ

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *