december 30, 2020

Servis schodolezov

Servis schodolezov zabezpečujeme pre všetkých našich klientov v rámci celého Slovenska.
Servis nie je len záručný, ale aj pozáručný.

Schodolez je zdvíhacie zariadenie, je dôležité, aby mal pravidelné revízne prehliadky, ktoré garantujú jeho technický stav Vďaka ním je možné predvídať opotrebovanie jednotlivých častí schodolezu. Predijst poruchám.

Servis schodolezov

Servis schodolezov

Máme veľmi kvalitný a rýchli servis schodolezov.

Zapožičiavame servisné schodolezy, v prípade, že je potrebná väčšia oprava. Klient má preto vždy pripravený schodolez. Vďaka tejto službe sa na nás môžete spoľahnúť. Váš schodolez odvezieme do Zvolena, aby sme ho mohli opraviť a testovať. Vám zostane náhradní servisný schodolez. Najčastejšie je pritom potrebné iba vymeniť poistku, alebo batérie. Aby ste predišli skorému vypovedaniu batérií, nabíjajte schodolez často.  Na opravy si môžete žiadať príspevok od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Servis schodolezov – vyhradených technických zariadení si vyžaduje odborníka, ktorý má potrebné doklady a oprávnenie na zásah do vyhradeného technického zariadenia.

Pokiaľ budete schodolez pravideľne nabíjať, vydrží dlho. Počas revíznej prehliadky kontrolujeme batérie, ale aj stav jazdiacich pásov. Jazdiace pásy musia byť dostatočne našpanované. Pokiaľ sú jazdiace pásy povolené schodolez prešmykuje. Po mnohých rokoch sa môže stať, že schodolez začne pískať. Premazať ho môže iba technik, ktorý má oprávnenie na zásah do vyhradeného technického zariadenia. Jazdiace pásy bude potrebné meniť po 7 rokoch, v prípade intenzívnej prevádzky v exteriéry aj skôr.

[wpforms id=”1311″ title=”true”]

Linka : 0800 105 707

 

 

Viac informácií o schodolezoch 

 

schodolez