Schodolez je pomocník

Schodolez je pomocník

Schodolez je pomocník na doma, v teréne, vonku. Ďá sa prevážať v aute a dokáže slúžiť na viacerých schodoch. Vďaka pomôcke, ktorá sa volá schodolez už pre osoby na invalidnom vozíku nebude problém prechádzať po schodoch. Schodolez sa iná od zadu na mechanický vozík prípadne je možné si vybrať schodolez pre elektrický vozík ktorý má vrámci
vybaví aj rampy na ktoré sa sa s elektrickým vozíkom ľahko dostanete.

Pri presune po schodisku na schodolezy sa nemusíte báť o to že by mohol nastať pád.

Zdvíhacie zariadenie má tak navrhnuté ťažisko, aby nebolo možné schodolez osobou prevráti počas presunú na schodisku a ani pri presune po rovnej ploche. Klient zo schodolezu naozaj nemôže vypadnúť. Pokiaľ, ale má pocit, že presuň schodolezy nie je bezpečný môže sa spoľahnúť minimálne na bezpečnostný pás, ktorý ho pevne udrží v prípade ak by sa náhodou naozaj stalo, že mechanický vozík na schodolez nebol vhodne pripevnený a uvoľní sa.

Schodolez na jedno nabitie prejde až 40 poschodí.

To znamená, že pokiaľ bývate na druhom poschodí, musíte prekonať štôrramenné schodisko. Na jedno nabitie sa môžete previezť dvadsaťkrát. Napriek tomu vám odporúčame, aby ste schodolez nabíjali pravidelne, aspoň raz za dva týždne. Zároveň vám chceme odporučiť, aby ste batériu schodolezu udržiavali v najvyššej kapacite. Takým spôsobom vám batéria vydrží oveľa dlhšie vo svojej stopercentnej pevádzke.

Schodolez je pomoc

Schodolez je pomoc

Schodolez sa nabíja vďaka nabíjačke, ktorá je súčasť balenia.
Batéria je už nabitá, spoznáte vďaka kontrolke, ktorá svieti na nabíjačke.
Schodolez odporúčame nabíjať aj pokiaľ na nabíjačke svieti oranžové svetielko.

Používať schodolez sa naučíte počas odovzdávania. Súčasťou odovzdávania je aj dôkladné zaškolenie osôb, ktoré budú schodolez používať a zároveň sa môžu stať osobou, ktorá môže zaškoliť dalších.

Po schodoch sa schodolez presúva vďaka pásom, ktoré dokonalé priľahnú na rohy schodov. Pásový schodolez preto nie je potrebné počas presunu držať pevne, stačí ho len pridŕžať.
Po rovine je možné sa presúvať vďaka kolieskam. pri správnom používaní je schodolez naozaj veľmi ľahko ovládateľný

pridajte sa k našim spokojným klientom, ktorý si schodolez nevedia vynachváliť.
obráťte sa na nás a Využite možnosť doplatku do 10 percent na zariadenie od klubu SPIG.


Čo je to zdravotné postihnutie?

Zdravotné postihnutie je stav, kedy jednotlivec má obmedzenú schopnosť vykonávať bežné denné činnosti v dôsledku fyzických, duševných alebo senzorických problémov. Tieto problémy môžu byť vrodené alebo získané v dôsledku choroby, úrazu alebo iných faktorov. Zdravotné postihnutie môže ovplyvniť rôzne aspekty života jednotlivca, vrátane mobility, komunikácie, vzdelávania a zamestnania.

Zdravotné postihnutie môže byť trvalé alebo dočasné, progresívne alebo stabilizované. Typ a stupeň postihnutia sa veľmi líšia medzi jednotlivcami. Medzi príklady zdravotných postihnutí patria:

Fyzické postihnutie: Omeškanie alebo strata funkcie končatín, svalové problémy, chronické bolesti atď.

Duševné postihnutie: Poruchy nálady, psychotické poruchy, poruchy úzkosti a iné mentálne stavy.

Senzorické postihnutie: Strata sluchu, zraku alebo iné problémy so zmyslami.

Kognitívne postihnutie: Poruchy pamäti, kognitívne postihnutie spojené s demenciou alebo inými neurodegeneratívnymi stavmi.

Komplexné postihnutie: Kombinácia viacerých druhov postihnutí.

Zdravotné postihnutie môže ovplyvniť každodenný život postihnutých osôb a ich rodín. Podpora a pomoc môžu zahrňovať lekárske ošetrenie, fyzioterapiu, psychologickú podporu, prispôsobenie prostredia, technologické nástroje a sociálnu integráciu. Zároveň sa stále viac presadzuje koncepcia “inkluzívnej spoločnosti”, ktorá sa snaží minimalizovať bariéry a zabezpečiť, aby všetci ľudia, vrátane tých so zdravotným postihnutím, mohli plnohodnotne a rovnako participovať v spoločnosti.


Čo je to znížená schopnosť pohybu osôb s ZŤP?

Znížená schopnosť pohybu osôb so zdravotným postihnutím (ZŤP) označuje stav, kde jednotlivec má obmedzenú schopnosť pohybovať sa v porovnaní s normou v dôsledku fyzického, senzorického alebo iného druhu postihnutia. Termín “ZŤP” (zdravotne ťažko postihnutý) môže byť používaný v súvislosti so zdravotnými postihnutiami všeobecne.

Znížená schopnosť pohybu môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane:

Fyzické postihnutie: Napríklad ochrnutie, amputácia, ochorenia kĺbov alebo svalov, atď.

Senzorické postihnutie: Strata sluchu, strata zraku alebo iné problémy so zmyslami, ktoré môžu ovplyvniť orientáciu a pohyb.

Neurologické postihnutie: Poruchy nervového systému môžu mať vplyv na pohybové schopnosti.

Chronické ochorenia: Niektoré chronické choroby môžu spôsobiť obmedzenia v pohybe.

Traumatické postihnutie: Úrazy môžu viesť k trvalým alebo dočasným problémom so schopnosťou pohybu.

Znížená schopnosť pohybu môže mať výrazný vplyv na každodenný život postihnutých osôb, vrátane mobilizácie v prostredí, plnenia bežných úloh a aktivít, ako sú napríklad nákupy, práca alebo účasť v spoločenskom živote. Podpora a prispôsobenie prostredia môžu byť kľúčové pre zlepšenie životných podmienok a zabezpečenie, aby osoby so zníženou schopnosťou pohybu mohli plnohodnotne participovať v spoločnosti.


Ako ľuďom so ZŤP pomáha schodolez?

Schodolez je pomocník –  technologické zariadenie, ktoré pomáha ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu. Vrátane tých so zdravotným postihnutím (ZŤP), prekonávať architektonické prekážky spojené so schodmi. Tu sú spôsoby, ako schodolez pomáha jednotlivcom so ZŤP:

Pohyb po schodoch: Schodolezy sú navrhnuté tak, aby mohli prekonávať schody, či už ide o schody v domácnosti alebo v verejných priestoroch. Toto umožňuje ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu pohybovať sa po rôznych miestach, kde by inak mohli naraziť na bariéry.

Zvýšená nezávislosť: Schodolezy môžu zvýšiť nezávislosť jednotlivcov so ZŤP, pretože im poskytujú prostriedok na samostatné prekonávanie schodov bez potreby ďalšej asistencie.

Bezpečnosť: Väčšina schodolezov je vybavená bezpečnostnými prvkami, ako sú pásy na upevnenie, ktoré chránia užívateľa pred pádom a zabezpečujú stabilný pohyb po schodoch.

Prispôsobenie prostredia: Schodolezy môžu byť prispôsobené rôznym typom schodov a prostredí. Sú navrhnuté tak, aby sa mohli prispôsobiť rôznym sklonom, tvarom a šírkam schodov.

Dostupnosť do verejných priestorov: Používanie schodolezov môže zvýšiť dostupnosť verejných priestorov pre ľudí so ZŤP, umožňujúc im prístup k budovám a službám, ktoré by inak mohli byť pre nich nedostupné.

Psychologické benefity: Schopnosť prekonať schody môže mať pozitívny vplyv na psychický stav jednotlivcov so ZŤP, poskytujúc im pocit nezávislosti a samostatnosti.

Je dôležité si uvedomiť, že schodolezy môžu byť rôzneho typu a konštrukcie, a ich vhodnosť pre konkrétnu osobu môže závisieť od jej individuálnych potrieb a schopností.


Aký  je ten pravý?  Pásový, čí kolieskový schodolez je pomocník pre Vás ?

Kolieskový schodolez

Kolieskový schodolez je špeciálne navrhnuté zariadenie určené na prekonávanie schodov a poskytuje podporu ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu alebo tým, ktorí sú na invalidných vozíkoch. Toto zariadenie využíva kolieska a pohybové mechanizmy na to, aby umožnilo užívateľovi bezpečný a plynulý pohyb po schodoch.

Hlavné črty a vlastnosti kolieskových schodolezov môžu zahŕňať:

Konštrukcia s kolieskami: Kolieskové schodolezy majú špeciálnu konštrukciu s kolieskami, ktorá umožňuje pohyb po schodoch. Tieto kolieska môžu byť umiestnené na oboch stranách schodolezu a prispôsobené pre rôzne typy schodov.

Elektrický pohon: Väčšina kolieskových schodolezov je vybavená elektrickým pohonom. Užívateľ môže ovládať pohyb pomocou ovládača, čím môže riadiť rýchlosť a smer pohybu.

Stabilizačné mechanizmy: Schodolezy sú vybavené stabilizačnými mechanizmami a bezpečnostnými prvkami. Aby zabránili prevráteniu alebo pádu počas pohybu po schodoch.

Prispôsobenie rôznym schodom: Kolieskové schodolezy sú často navrhnuté tak, aby sa mohli prispôsobiť rôznym typom schodov. Či už sú to klasické schody, schody s malým sklonom alebo iné varianty.

Ľahká prenositeľnosť: Niektoré modely kolieskových schodolezov sú navrhnuté s dôrazom na ľahkú prenositeľnosť. Umožňujúc ich prenášanie z jedného miesta na druhé.

Pomoc pri sedení alebo státí: Niektoré schodolezy sú vybavené sedadlami alebo podpornými plochami, ktoré uľahčujú užívateľom, ktorí potrebujú sedieť alebo sa opierať počas pohybu.

Kolieskové schodolezy predstavujú jeden z technologických nástrojov, ktoré môžu značne zvýšiť nezávislosť a mobilitu ľudí so zníženou schopnosťou pohybu, umožňujúc im prekonávať schody v rôznych prostrediach.

Pásový schodolez

Pásový schodolez pre imobilných je špeciálne navrhnuté zariadenie, ktoré pomáha ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou prekonať schody. Tento typ schodolezu využíva pásy alebo pásky na pohyb po schodoch. Je určený pre osoby, ktoré sú imobilné, a môže poskytnúť efektívne riešenie pre ich pohyb v prostrediach so schodmi.

Tu sú niektoré charakteristiky a vlastnosti pásových schodolezov pre imobilných:

Pásy pre pohyb: Hlavným prvkom pásových schodolezov sú pásy alebo pásky, ktoré sú namontované na zariadení. Tieto pásy sa pohybujú a prispôsobujú sa tvaru a sklonu schodov.

Elektrický pohon: Väčšina pásových schodolezov má elektrický pohon, čo umožňuje užívateľom ovládať pohyb pomocou ovládača. Elektrický pohon zjednodušuje ovládanie a umožňuje presné riadenie pohybu po schodoch.

Bezpečnostné prvky: Pásové schodolezy majú zabudované bezpečnostné prvky, ako sú pásy na upevnenie, ktoré chránia užívateľa pred pádom alebo prevrátením.

Prispôsobenie rôznym schodom: Tieto schodolezy sú často navrhnuté tak, aby sa mohli prispôsobiť rôznym typom schodov, vrátane klasických schodov, schodov s malým sklonom alebo iných variantov.

Pomoc pri sedení alebo státí: Niektoré modely pásových schodolezov majú možnosť poskytnúť sedadlo alebo podporné plochy pre užívateľa, ktorý potrebuje sedieť alebo sa oprieť počas pohybu.

Možnosť prenosu: Niektoré pásové schodolezy sú navrhnuté s ohľadom na ľahkú prenositeľnosť, čo umožňuje ich používanie na rôznych miestach alebo ich presun z jedného miesta na druhé.

Pásové schodolezy pre imobilných môžu byť významným pomocníkom pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú prekonať schody a dosiahnuť miesta, ktoré by inak mohli byť pre nich nedostupné.


Ako si vybaviť finančný príspevok na kúpu schodolezu?

Získanie finančného príspevku na kúpu schodolezu môže byť proces, ktorý vyžaduje určitý postup a porozumenie možností dostupných v danom regióne či krajine. Tu sú niektoré možné kroky, ktoré môžete urobiť:

Konzultácia s odborníkmi: Obráťte sa na firmu SPIG, s.r.o. , ktorí Vám bezplatne schodolez predvedú a zapožičajú 

Konzultácia s lekárom: Obrátte sa na lekára, fyzioterapeuta alebo iných odborníkov, ktorí vám môžu poskytnúť potrebné lekárske a terapeutické posudky. Vypíšu tlačivo ,,lekársky nález”  Tieto posudky môžu poslúžiť ako dôkaz o vašich potrebách pri žiadosti o finančnú pomoc.

Kontakt s Úradom Práce Sociálnych Vecí a Rodiny: Úrad Vám vie poskytnúť finančný príspevok na kúpu schodolezu, postup ako na to si prekonzultujete s obchodným zástupcom spoločnosti SPIG, s.r.o. počas odskúčania schodolezu u Vás doma. Je dôležité, aby ste schodolez skúšali na schodisku, na ktorom ho budete používať.

Nevládne organizácie: Občianske združenie INAK OBDARENÍ poskytuje doplatok do 10 percent na kúpu zdvíhacieho zariadeni, teda aj na schodolez. 

Žiadosť o verejné financovanie: V niektorých prípadoch môžete mať možnosť podať žiadosť o verejné financovanie alebo dotácie, ktoré sú určené na podporu ľudí so zdravotným postihnutím pri získavaní potrebných pomôcok.

V každom prípade je dôležité preskúmať konkrétne možnosti a podmienky platné vo vašom regióne. Často bude potrebné poskytnúť lekárske alebo terapeutické posudky a vyplniť príslušné žiadosti na získanie finančnej podpory.

Telefón:  0800105707

Formulár online spig.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *