Príspevok na schodolez

Príspevok na schodolez je možné získať vďaka kompenzačnému zákonu od úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Po bezplatnom odskúšaní schodolezu u vás doma od nás dostanete podklady s ktorými sa môžete obrátiť na kompenzačné oddelenie úradu práce po vašom okrese.

Príspevok na schodolez

Príspevok na schodolez

Žiadosť na priznanie príspevku na schodolez

Žiadosť na priznanie príspevku na schodolez a ostatné dokumenty, ktoré je potrebné priložiť  sú označené pečiatkou konkrétneho úradu.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie do 60 dní. Po priznaní, príspevok na schodolez posielajú na váš účet. Maximálna výška príspevku ju 95%

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA § 33

(1) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.37)

(5) Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 10. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 €.”

Komplet znenie : https://www.inakobdareni.sk/rubriky/category/prispevky-z-upsvar/article/penazny-prispevok-na-kupu-zdvihacieho-zariadenia-33.xhtml

Pomôžeme vám vybaviť príspevok na schodolez, zabezpečíme vám doplatok do 10 % vďaka klubu SPIG.

Peňažný príspevok na schodolez sa poskytne:

ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie; ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia, ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie), ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok  sa poskytne aj:

na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení, ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie. Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Výška príspevku:

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP. Výplata príspevku Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

 

 

Telefón:  0800105707

Formulár online spig.sk

 

 

1 komentár u „Príspevok na schodolez

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *