Schodolezy SPIG

Schodolezy SHERPA

Schodolezy SHERPA sú najpraktickejšie a najľahšie ovládateľné, ľahko prenosné inteligentné schodolezy.

Bezplatná infolinka
+421 800 105 707

SPIG, s.r.o. - Schodolezy.eu

Osobám so zdravotným znevýhodnením pomáhame už viac ako 22 rokov.
O nás

Našim cieľom je poskytovať najlepšie technické riešenia, ktoré odstránia bariéry vo vašej domácnosti aj v živote. Naša vízia: Chceme vyrobiť a poskytnúť najvhodnejšie technické riešenia, ktoré odstránia akékoľvek bariery vo vašej domácnosti a v živote.

  • Náš klient je pre nás prioritou. Staráme sa o jeho potreby. Je pre nás prioritou, aby servis schodolezov prebiehal tak, aby naši klienti mali vždy doma schodolez v 100% stave. V prípade poruchy Vám schodolez vymeníme za servisný.

Schodolezy od SPIG, s.r.o.

SPIG, s.r.o. od roku 1998 pomáha osobám so zdravotným postihnutím s prekonávaním bariér v ich živote.

SPIG, s.r.o. je výrobca zariadení vďaka ktorým sú osoby na vozíku samostatné.

Pomáhame osobám so zdravotným postihnutím kdekoľvek na Slovensku. Od prvého kontaktu sa snažíme vyhovieť vám vo všetkých vašich predstavách a zároveň vám odporučiť to najvhodnejšie riešenie. SPIG, s.r.o. je výrobcom schodiskových plošín pre imobilné osoby. Vďaka schodiskovým plošinám sú osoby na vozíku pri presune po schodisku úplne samostatné. Ale nie vždy je možné a vhodné použiť pri odstraňovaní schodiskových bariér výťah na schody. Šikmá schodisková plošina sa pohybuje po schodisku na dráhe a tá sa musí do schodiska namontovať na pevno polska-ed.com.  Nie vždy je možné pre klienta ísť touto cestou.

V niektorých prípadoch je vhodnejšie nájsť prenosné riešenie – schodolez

Schodolez je vhodné riešenie pre Vás pokiaľ sa potrebujete rýchlo presunúť po schodisku. Je vhodný pre prekonávanie veľa poschodového schodiska, ale dá sa ľahko použiť aj pre prípady, kde sa nachádza iba pár schodov. Jeho najväčšiu prednosťou je, že sa nemusí montovať do schodiska. Na schodisku po schodoleze nezostávajú čmuhy, pásy sú z materiálu, ktorý je starostlivo vyberaný tak, aby každodenné používanie schodolezu nespotrebovávalo vaše schodisko.

úsmev na tvári

Vyčarí Vám úsmev na tvári

 

Spoločnosť SPIG s.r.o.  založila pani Monika Ponická a pán Ing. Slabina CSc.

Už pred založením podniku v roku 1998 sa obaja venovali pomoci osobám so zdravotným postihnutím.

Pán ing. Slabina CSc. je do dnes aktívny a  zdvíhacie zariadenia – schodiskové plošiny stále vyvíja a zdokonaľuje.

Tieto osobné výťahy na schody – schodiskové plošiny sú vyhradené technické zariadenia, zodpovedajú náročným predpisom od
TÜV SÜD Slovakia s.r.o, kde sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť a kvalitu materiálov. Naša výroba obsahuje aj zvislé plošiny – domáce výťahy. Nákladné výťahy, atypické a špeciálne výťahy. Okrem výroby zabezpečujeme zdvíhacie zariadenia ako stoličkové výťahy, schodolezy,


 

[wpforms id=”1311″]

 

V  spoločnosti SPIG s.r.o. pán Ing. Slabina s novým kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb a zariadenia, ktoré neustále projektuje a vylepšuje spoločnosť dodnes montuje v domácnostiach v ktorých rodinný člen má špeciálnu potrebou v podobe presunu po schodoch na vozíčku.

SPIG, s.r.o. sa výrobne zameriava aj na výrobu zdvíhacích zariadení s veľkou nosnosťou. Sú vhodné aj pre veľké výrobné haly s nepretržitou prevádzkou. Aj divadelná technika má niečo do seba. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SASKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2015 využívalo služby spoločnosti SPIG v šiestich predstaveniach. Napriek týmto zaujímavým príležitostiam sa spoločnosť venuje najmä pomoci ľuďom v domácnostiach.

 

Našou hlavnou činnosťou je práca pre ľudí v domácnosti. Naše služby zodpovedajú dôležitosti našich zariadení a preto dbáme na vysokú kvalitu našich služieb, produktov. Našou službou pre verejnosť je udržiavanie zariadení, ktoré sme odovzdali našim klientom v top stave.

Príspevok na schodolez

Príspevok na schodolez je možné získať vďaka kompenzačnému zákonu od úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Po bezplatnom odskúšaní schodolezu u vás doma od nás dostanete podklady s ktorými sa môžete obrátiť na kompenzačné oddelenie úradu práce po vašom okrese.

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP. Výplata príspevku Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Žiadosť na priznanie príspevku na schodolez

Žiadosť na priznanie príspevku na schodolez a ostatné dokumenty, ktoré je potrebné priložiť  sú označené pečiatkou konkrétneho úradu.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie do 60 dní. Po priznaní, príspevok na schodolez posielajú na váš účet. Maximálna výška príspevku ju 95%

 

  • Sme na trhu už od roku 1998
  • Máme vlastných konštruktérov, výrobu, svoje produkty
  • Vyrábame aj na mieru (napr. podlahu 653 x 891mm, či čokoľvek iné, nie len dráhu na mieru, ale aj úplne atypy)
  • Naše plošiny fungujú bez porúch aj 15-18 rokov (nie sme zástancovia 5 ročnej životnosti, ako je to mnohých u konkurenčných dovozových plošín a dbáme na dlhú životnosť našich zariadení, ako aj nízku poruchovosť)
  • Pri dovážaných zdvíhacích zariadeniach dbáme na vysokú kvalitu, nízku poruchovosť, dlhú životnosť
  • Máme individuálny a ľudský prístup ku každému klientovi, so zreteľom na jeho špecifickú situáciu, empatické cítenie.
  • Máme svoj KLUB SPIG

Load More

Využite možnosť bezplatne odskúšať si schodolez u vás doma na vašom schodisku.

Každí náš regionálny zástupca je každoddene aktívny vo vašom regióne a môže vám pomôcť v prípade, že ho budete potrebovať.

Popritom sa môžete porozprávať aj o iných možnostiach, ako sa dajú riešiť vaše schodiskové bariéry.

Vyberiete si najvhodnejšie riešenie, vypracujeme podklady potrebné pre priznanie príspevku.

Zástupca Vám pomôže s komunikáciou na úrade ohľadne priznania príspevku na zdvíhacie zariadenie.

Viac informácií o našich službách a produktoch nájdete na hlavnej webovej stránke www.spig.sk

Schody pre vás už nie sú problém

vďaka schodolezu